~zakręcona11

145 tekstów – auto­rem jest ~zakręco­na11.

* * *

Nieważne jak da­leko po­pat­rzę
Ty zaw­sze spa­dasz jak gwiaz­da z nieba
Na łeb na szyję
Nie moją niestety
A ja kocham te us­ta niemoje
Tak de­likat­nie grające na stru­nach wnętrza

Jes­teś a ja bojąc się uśmiechu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 sierpnia 2012, 21:52

rozpacz

już nie chcę żyć w tym świecie
w żałos­nym geście rozpaczy
niez­ro­zumiały krzyk dla in­nych bełkot nieważny
bo ktoś ba­las­tem ni­kim więcej, um­rzeć le­piej, niż uda­wać życie
drob­ne ges­ty na­wet śmierć po­ległą przypominają

nikt z tobą nie [...] — czytaj całość

wiersz • 2 maja 2012, 21:40

* * *

szyf­rem do mnie się zwra­ca ten świat
po­tajem­nie
po­zor­nie nieskład­nie
na granicy
ner­wi­cy serc


muszę podążać ty­mi przebłys­ka­mi geniuszu
mar­niejący­mi gdzienieg­dzie w sza­rości nieba
ku al­ter ego
ku wzniosłości.

lecz o co chodzi
gdzie nić łącząca ideały
więzi w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 31 marca 2012, 17:37

* * *

Za­bieram ci dziś dzień wiosenny
Je­den z tych co cie­szy i drży nap­rze­mien­nie

Od­bieram ci go za uśmiech

I za­bieram też zeszyt twój z podróżami
Ko­lora­mi wy­pełniony­mi ra­dością

Zos­ta­wię list krótki
Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 marca 2012, 17:32

* * *

no tak
w her­ba­ciar­ni
marze­nie ulat­nia się
pa­rami


wypędzę ci z głowy
te wo­nie rozmaite
przesłysze­nia serdeczne

za­mienię w ago­nię wieczną

znudzi ci się to cze­kanie
w pocze­kal­ni strat. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 marca 2012, 21:00

* * *

Ta­niec szaleńca
mas­ka którą noszę na co dzień
gdy tańczę wol­nym po­wol­nym
umiera­niem
mas­ka jak ją ściągam co wieczór
to uka­zuje mi się praw­dzi­wa twarz

ta twarz co ze mnie drwi
brud­na po­kaleczo­na
strupami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 lutego 2012, 22:00

podzielono nam marzenia na kawałki..

jak mam uk­ryć przed sobą że tęsknię
usycham i cza­sem cicho wes­tchnę
od nie­chce­nia prag­nienia przy ro­bieniu herbaty
i to że chcę być żywym umarłym

nie chcę już czuć
ale przes­tać też nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 lutego 2012, 13:28

* * *

cierp w spokoju
ty coś wier­na
za­bij się po cichu
ma­ro piekiel­na .. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 lutego 2012, 17:39

Um­knie mi na­wet myśl o tym że mi coś umy­ka , i utonę w zatraceniu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 stycznia 2012, 17:57

* * *

`w tej jed­nej chwili
kiedy wszys­tko się zaczy­na
kiedy ogień w oczach można dostrzec
kiedy się nawza­jem nikt nie obwinia
ta cien­ka li­nia
ludzkiego zwątpienia
niep­rzek­roczo­na granica,
jeszcze nie mu­sisz uciekać, co tchu biec
w tej jednej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 stycznia 2012, 20:55

~zakręcona11

`a nie ma potężniejszej siły niż obietnica..` Oczy tej małej jak dwa błękity, Myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody bóg zebyż on jeszcze kochać mógł..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~zakręcona11

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność